Trägolv paralell /kilsågat homogent 14 mm.

  • Bredd upp till 650 mm. lagd med fris
  • Fura med fris
  • Betsad björkparkett homogen 10 mm.

Takarbeten rivning spåntak

Tägolv kilsågad/ paralell 45 mm. Maskin eller handhyvlat

  • Gran kilsågad med lös fjäder, lagd med fris snittbedd 500 mm.
  • Gran kilsågat med lös fjäder
  • Fura spontad lagd med fris

Kallmur färdig, lastar överblivet material

Innertak paralell /kilsågad, slätspont, dubbel not

Arbetar i reservdelslagret, huggning av sparrar

Gärdesgårdsvirke, takved, rotkrokar

Vägbyggnad, avtäcker stubbar, sten och humus